Τρίτη 12 Μαρτίου 2013

Γενική Συνέλευση και Εκλογές

  Στη Χρυσούπολη και στα γραφεία του Συλλόγου Ποντίων Επαρχίας Νέστου στις 3/03/2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Εκλογική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου από την οποία προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα  κατά σειρά προτεραιότητας (επιτυχίας), σε σύνολο 191 έγκυρων ψηφοδελτίων:


 1. Παπαδόπουλος Ευστάθιος         ψήφοι   142
 2. Καραγιαννίδης Γεώργιος           ψήφοι  132
 3. Νικηφορίδου Ευτυχία                ψήφοι  132
 4. Χριστοδουλίδης Νικόλαος        ψήφοι  126
 5. Καραγιαννίδης Αριστείδης        ψήφοι  125
 6. Ταξίδης Χρήστος                       ψήφοι  113
 7. Βασιλειάδης Παρης                   ψήφοι   112
 8. Χατουτσίδου Ελένη                   ψήφοι   111
 9. Λαζαρίδου Ελισάβετ                 ψήφοι   91
 10. Μαντάρα Ιωάννα                       ψήφοι   50
 11. Μαζγαλτζίδης Δημήτριος          ψήφοι   50

Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγονται οι εννέα (9) πρώτοι με αναπληρωτές τους επόμενες δύο (2).

Σε συνεδρίαση του ΔΣ  που εξελέγη από την γενική συνέλευση της 3ης Μαρτίου 2013, η κατανομή αξιωμάτων είχε ως εξής: 

Πρόεδρος :              Παπαδόπουλος Ευστάθιος
Αντιπρόεδρος :       Χριστοδουλίδης Νίκος
Γεν Γραμματέας :   Χατουτσίδου Ελένη
Ταμίας :                  Νικηφορίδου Ευτυχία
Ειδ Γραμματέας :   Καραγιαννίδης Αριστείδης
Μέλη :                    Βασιλειάδης Πάρης
                                Καραγιαννίδης Γιώργος
                                Λαζαρίδου Ελισάβετ 
                                Ταξίδης Χρήστος